Vesihuolto

Kaupungin puhdasvesipumppaamo 1500 kVA, pohjanmaalla

Valmiina kohteeseen siirretty Voimalaite Paroc konehuone, johon on asennettu 1500 kVA varavoimalaitteisto. Toimitus on kokonaistoimitus suunnittelusta käyttöönottoon. Moottori Cummins, Generaattori CGT Stamford. Ohjauslogiikat ComMap tuoteohjelmasta. Polttoainesäiliö 8000 litraa.

vesihuolto1

Hulevesipumppaamo 400 kVA, pohjanmaa

Voimalaite Paroc tilaelementti konehuone on verhoiltu CorTen teräksellä, joka sivuille on perferoitu tekstit Vesi ja Vatten. Laaja kokonaistoimitus sisältäen merkittivät asennukset, sekä taajuusmainen varustelun. Katon pinta on turve.

pinnoitetut-konehuoneet

Pienille vedenottamoille toimitettuja Mini Paroc kontteja 30 kVA ja 100 kVA

vesilaitos2

Jäte- ja puhdasvesilaitosten varavoimaloita 400 kVA

Valmiina kohteeseen siirretty Voimalaite Paroc konehuone, johon on asennettu 400kVA varavoimalaitteisto. Toimitus on kokonaistoimitus suunnittelusta käyttöönottoon. Moottori t Volvo, Generaattori CGT Stamford. Ohjauslogiikat DSE.

vesilaitos3 vesilaitos9

Vedenottamon 200 kVA varavoimala

Voimalaite Paroc konehuone puuverhouksella. Laitoksen sähköteho on 200VA . Toimitus on kokonaistoimitus suunnittelusta käyttöönottoon. Moottori DOOSAN, Generaattori Marelli. Ohjauslogiikat DSE.

vesilaitos4

Kaupungin vesilaitoksen 700 kVA varavoimala

Vesilaitoksen konehuoneeseen asentamamme 700 kVA varavoimala. Moottori on Volvo, Generaattori CGT Stamford.

vesilaitos5 vesilaitos10

Kaupungin vesilaitoksen 165 kVA varavoimala

Vesilaitoksen konehuoneeseen asennut 165 kVA varavoimala. Moottori on Volvo, Generaattori CGT Stamford.

vesilaitos6

110 kVA pyöräalustainen vesihuoltokäyttöön suunniteltu varavoimala

Koneistoon on annettu mm. taajuusmuunnin pumppujen käynnistystä varten.

vesilaitos7

30 kVA pyöräalustainen vesihuoltoyhtiön käyttöön suunniteltu varavoimala

vesilaitos8